வியாழன், 20 ஜனவரி, 2011

அன்பான அறிவித்தல்
_______________________
இந்த தளம் தயாரிப்பு நிலையில் இருப்பதால் சில தவறுகள் ஏற்படும் வருந்த வேண்டாம் காலக்கிரமத்தில் சீரமைக்கப்படும் .முக்கியமாக யுனிகோட் எழுத்தாக்க முறையில் வரும் நகர னகர லகர ழகர பிழைகள் இருப்பதை நாம் அறிவோம் :நன்றி:

கருத்துகள் இல்லை:

கருத்துரையிடுக