வெள்ளி, 21 ஜூன், 2013

பூசை நேரங்கள்


பூசை நேரங்கள்:

2 மணிக்கோபுரம்


  • காலை ஆயத்தமணி 5.00 காலை
  • மதியம் ஆயத்தமணி 11.00 காலை
  • மாலை ஆயத்தமணி 5.00 மாலை


ஆலயம் காலை 6.00 மணி தொடக்கம் மாலை 6.00 மணி வரை ஆலயம் திறந்திருக்க வேண்டும்.1 மணிக்கோபுரம்


  • பூசை மணி 6.00 காலை
  • பூசை மணி 12.00 மதியம்
  • பூசை மணி 6.00 மாலை


கருத்துகள் இல்லை:

கருத்துரையிடுக