வெள்ளி, 21 ஜூன், 2013

ஆலய ஒழுங்குகள்

  • ஆலய ஒழுங்குகள் 
  • ஆண்கள் மேலங்கி அணிந்து செல்லல்.
  • பாதரட்சையுடன் செல்லல்.
  • தொப்பியணிந்து செல்லல்
மது,சிகரெட்,வெற்றிலை.சுவிங்கம்,தொலைபேசி பாவித்தல் என்பன ஆலயத்தில் பாவித்தல் தடை செய்யப்பட்டு ள்ளது. ஆலயத்தினுள் மகளிரை இம்சைப்படுத்தும் விதத்தில் நடந்து கொள்வதாக புகார் கிடைக்கும் பட்சத்தில் பாதுகாப்பு உத்தியோகத்தினரால் ஆலயத்தை விட்டு அவா் வௌியேற்றப்படுவார்.

கருத்துகள் இல்லை:

கருத்துரையிடுக